Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Lĩnh vực bảo vệ môi trường - Cấp xã
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp Xã). Administrator 67
2 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Cấp Xã). Administrator 110
3 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (cấp Xã). Administrator 115
4 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp Xã). Administrator 100