Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Administrator 285
2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Administrator 201
3 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Administrator 167
4 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Administrator 187
5 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Administrator 164
6 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Administrator 189
7 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Administrator 190
8 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Administrator 169
9 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Administrator 190
10 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Administrator 180
11 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Administrator 149
12 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 171
13 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 166
14 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Administrator 161
15 Đóng cửa mỏ khoáng sản Administrator 178
16 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Administrator 145