Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) (Cấp Tỉnh). PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

 

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 

Bước 3: Thẩm định và cấp giấy xác nhận

 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp Giấy xác nhận.

 

Bước 4: Trả kết quả

 

- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

+ Nộp giấy biên nhận;

 

+ Nhận kết quả;

 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết)

 

(2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ 01 văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục 2C ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ TN&MT;

 

  Tải mẫu văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) tại: Đây

 

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó. Tuy nhiên Giấy xác nhận này đã bị mất hoặc hư hỏng.

 

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

 

(8) Phí, lệ phí: không.

 

(9) Mẫu tờ đơn

 

- Phụ lục 2c: Văn bản đề nghị cấp lại (ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 41/2015/TT-BTNMT)

 

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 15:32