Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Cấp Tỉnh). PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

 

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

 

+ Thành lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở;

 

+ Thu thập thông tin liên quan đến cơ sở;

 

+ Thông báo kết quả thẩm định; sau khi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt. Trường hợp không thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả theo các bước sau:

 

- Nộp giấy biên nhận;

 

- Nhận kết quả

 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ, tết).

 

(2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

1. 01 văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

 

2. 07 bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

 

3. 01 đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

Tải mẫu hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại: Đây

 

Thời gian giải quyết

 

25 ngày làm việc

 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

 

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

 

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 01 Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và 01 bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

 

(8) Phí, lệ phí: Không

 

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;

 

- Đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý

 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

- Quyết định số 1907/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền Sở TN&MT thực hiện một số chức năng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 09:38