Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 06 Tháng 5 2013 14:12

Trình tự thực hiện

 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến Sở Tài nguyên và Môi trường (62A, Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên).

Khi nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân thì Sở Tài nguyên và môi trường cung cấp dữ liệu viễn thám cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp với bên khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì Sở Tài nguyên và môi trường có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

(2) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 - Phiếu yêu cầu hoặc Văn bản yêu cầu

          - Số lượng: 01 bộ.

Thời gian giải quyết

 - Trong thời hạn chậm nhất là bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cho tổ chức cá nhân.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý cung cấp; hoặc hợp đồng cung cấp dữ liệu viễn thám.

(8) Phí, lệ phí: không quy định

(9) Tên mẫu đơn, tờ khai: không quy định

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định

 

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

        - Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg.


 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 08:31